Ακύρωση

Οι καταναλωτές έχουν το δικαίωμα επιστροφής του προϊόντος εντός δεκατεσσάρων ημερών.

Δικαίωμα επιστροφής

Έχετε το δικαίωμα να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να δώσετε κανένα λόγο.

Η περίοδος ακύρωσης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημέρα κατά την οποία εσείς ή τρίτος που ονομάσατε εσείς, ο οποίος δεν είναι ο μεταφορέας, έχει παραλάβει τα προϊόντα.

Για να ασκήσετε το δικαίωμά σας επιστροφής του προϊόν, πρέπει να μας ενημερώσετε με σαφή δήλωση (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο) για την απόφασή σας να αποχωρήσετε από την παρούσα σύμβαση.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη συνημμένη φόρμα.

Προκειμένου να διατηρηθεί η περίοδος ακύρωσης, αρκεί να στείλετε την ειδοποίηση σχετικά με την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης πριν από τη λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης.

Συνέπειες της ακύρωσης

Εάν αποσύρετε από την παρούσα συμφωνία, έχουμε όλες τις πληρωμές που λάβαμε από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των τελών παράδοσης (εξαιρουμένων των τυχόν πρόσθετων εξόδων που προκύπτουν από αυτά)

ότι έχετε επιλέξει διαφορετικό τύπο παράδοσης από τη φθηνότερη τυποποιημένη παράδοση που προσφέραμε), άμεσα και όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία αποπληρωμής, για την οποία λάβαμε την ειδοποίηση για την ακύρωση της παρούσας σύμβασης να σας επιστρέψουμε. Για αυτήν την αποπληρωμή, χρησιμοποιούμε το ίδιο μέσο πληρωμής που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχετε συμφωνήσει διαφορετικά μαζί μας. Σε καμία περίπτωση δεν θα χρεωθείτε για αυτά τα τέλη αποπληρωμής. Μπορούμε να αρνηθούμε να σας επιστρέψουμε τα χρήματα μέχρι να επιστρέψετε τα εμπορεύματα ή μέχρι να προσκομίσετε την απόδειξη ότι έχετε επιστρέψει τα εμπορεύματα, όποιο από τα δύο είναι το νωρίτερο.

Τα προιόντα πρέπει άμεσα και όχι αργότερα από δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία μας γνωστοποιήσατε την ανάκληση της παρούσας σύμβασης να επιστραφούν σε εμάς

ή να παραδοθούν. Η προθεσμία πληρούται εάν στείλετε τα εμπορεύματα πριν από τη λήξη της προθεσμίας των δεκατεσσάρων ημερών. Φέρετε τα άμεσα έξοδα επιστροφής των εμπορευμάτων. Πρέπει να πληρώσετε μόνο για πιθανή απώλεια αξίας των εμπορευμάτων, εάν αυτή η απώλεια αξίας οφείλεται σε χειρισμό που δεν είναι απαραίτητος για την εξέταση των χαρακτηριστικών και της λειτουργικότητας των εμπορευμάτων.

Έντυπο Ανάκλησης

(Εάν θέλετε να ακυρώσετε τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτήν τη φόρμα και στείλτε την σε εμάς.)

– Για την xxxx, info@kannabidioli.gr

– Εμείς/Εγώ (*) ανακαλούμε/ανακαλώ τη σύμβαση που συνάψαμε/σύναψα εμείς /εγώ (*) για την αγορά των ακόλουθων προϊόντων (*) / την παροχή της ακόλουθης υπηρεσίας (*):

– Παραγγελία στις (*) / παραλήφθηκαν στις (*)

– Όνομα του καταναλωτή (-ων)

– Διεύθυνση του (των) καταναλωτή (-ων)

– Υπογραφή του (των) καταναλωτή (-ών) (μόνο όταν κοινοποιείται σε χαρτί)

– Ημερομηνία

(*) Διαγράψτε κατά περίπτωση.

Επικοινωνία

Αν έχετε ερωτήσεις, επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών μας. Γράψτε μας ένα email στο info@kannabidioli.gr ή καλέστε στο : +49-40-78800985